Stanovisko k žádosti CEFC China o souhlas s nabytím 50% akcií ve společnosti JTFG

Praha, 3. ledna 2018 – CEFC China do současné doby získala souhlas s nabytím 50 % společnosti J&T Finance Group od Evropské centrální banky, Národní banky Slovenska, Chorvatské národní banky, Centrální banky Ruské federace a Centrální banky Barbadosu. V současné době usiluje o získání posledního nutného souhlasu s nabytím v řízení u České národní banky. CEFC China plně spolupracuje s českým národním bankovním regulátorem a komunikaci ze strany ČNB považuje za standardní a plně profesionální. Požadavky ČNB na dokumentační doložení žádosti vnímá jako plně oprávněné. CEFC China věří, že k 31. prosinci 2017 doložila ČNB všechny relevantní skutečnosti nutné pro získání souhlasu ČNB a je připravena na vyžádání ČNB doplnit i další potřebné dokumenty. Velmi oceňujeme, že ČNB komunikaci s CEFC China sama označuje za „zcela bezproblémovou a příkladnou“.

 

Kontakt pro media:

Pavel Bednář

Ředitel komunikace CEFC Group (Europe) Company, a.s.

E: pavel.bednar@cefceurope.com