Společnost CEFC Group (Europe) Company a.s. změnila název a doplnila představenstvo a dozorčí radu

Praha, 15. února 2016 – Počátkem února (8.února 2016) proběhla z rozhodnutí vlastníka valná hromada společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s. Vzhledem k rozšíření významu obchodních aktivit společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s. bylo rozhodnuto o změně názvu společnosti na CEFC Group (Europe) Company a.s. jako matky budoucí holdingové struktury CEFC v Evropě.

Zároveň vlastník rozhodl o rozšíření počtu členů představenstva z jednoho na sedm a rozšíření počtu členů dozorčí rady z jednoho na tři. V tomto duchu byla také přijata odpovídající změna stanov.

Na své první schůzi 15. února 2016 pak představenstvo CEFC Group (Europe) Company a.s. rozhodlo o volbě předsedy představenstva, kterým se stal pan Chan Chauto. Na jednání dozorčí rady byl zvolen jejím předsedou pan Yibo Yu.

Představenstvo společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s. také rozhodlo, že pan Haiping Chen bude mít v rámci výkonu jeho funkce člena představenstva i kompetence prezidenta společnosti.