J&T Finance Group SE prohlubuje spolupráci s čínskou CEFC

V Praze 3.září 2015

V návaznosti na úspěšně dokončenou due diligence dochází k naplnění dalšího kroku vstupu čínské privátní společnosti CEFC China Energy Company Limited (CEFC) do J&T Finance Group SE (JTFG). Prostřednictvím dceřiné společnosti CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd. navyšuje CEFC svůj dosavadní podíl v bankovním holdingu na 9,9 %. Další navýšení podílu CEFC, již bude vyžadovat souhlasy regulátorů v zemích, ve kterých JTFG působí. Žádost CEFC o souhlas s navýšením podílu v JTFG na 30 % bude podána v nejbližších dnech.

„V CEFC jsme našli partnera, se kterým máme shodnou vizi o možnostech rozvoje v našem regionu, kde chceme dále růst, a to jak organicky, tak prostřednictvím akvizic,“

dodává k transakci Patrik Tkáč, místopředseda představenstva JTFG.

Aktuální rozložení akcionářských podílů ve skupině J&T FINANCE GROUP SE: Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič mají shodně oba po 45,05 %, CEFC China Energy Company Limited (CEFC) pak již zmíněných 9,9 %.

Výše vlastního jmění skupiny JTFG k 30. 6. 2015 činila 1,234 mld. EUR.

jt

O společnosti CEFC:

CEFC China Energy Company Limited je největší soukromou společností v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v Číně. Působí především v oblasti financí, energetiky a průmyslu, kde se zabývá zpracováním, skladováním, distribucí a obchodováním s ropnými, agrochemickými, petrochemickými a plynovými produkty. CEFC se celosvětově řadí do TOP 500 firem.

O skupině J&T Finance Group SE:

Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, Chorvatska a Ruské federace. Více informací na www.jtfg.com